Warning: syntax error, unexpected '=' in /var/www/breidenstein.se/public_html/www/script/../data/blacklist on line 81 in /var/www/breidenstein.se/public_html/www/script/login.php on line 5
breidenstein.se - Start

breidenstein.se

Username:  Password: 

Start

GMO Frågan är kanske är en av dom viktigaste frågorna som Sveriges medborgare Någonsin stått inför, genom alla tider i Svensk Historia.
Gruppen Atomkraft? Nej tack. på facebook ekonomiprogramet R.r

"Save our Seeds" is dedicated to keeping conventional and organic seeds free of genetically modified organisms. 300 organisations representing over 25 million members and 200.000 individual citizens of Europe demand a strict EU law to protect the purity of seeds. Seeds are the kernels of life, the foundation of our food supply and humanities oldest heritage.

www.saveourseeds.org

Upprop "Save our Seeds" till Europeiska Kommissionen:


Rätten till frön och utsäde är allvarligt hotad av storföretag med Monsanto i spetsen

Utsäde är en gåva av naturen och från olika kulturer, inte en uppfinning av företagen.

Att vidareförmedla detta arv från generation till generation är en mänsklig skyldighet och ansvar. Utsäde är en allmän egendom och ska därför inte kunna ägas eller patenteras. Utsädeslagen måste skydda utsädets och böndernas frihet, och baseras på följande principer:

1. Frihet för odlare att spara utsäde. Den första skyldigheten och rätten för bönder är att skydda och förnya mångfalden. Lagar om obligatorisk registrering och politik för utsädesersättning underminerar bönders rätt att spara utsäde.

2. Frihet för bönder att förädla nya sorter. Bönders rätt härstammar från deras intellektuella bidrag till växtförädlingen. Deras förädling leder till mångfald, medan utsädesindustrins förädling leder till uniformitet.

3. Frihet från intrång i den gemensamma äganderätten av genetiska resurser. Bönders nyskapande inom växtförädling utförs kollektivt och kumulativt. Den globala utsädesindustrin missbrukar konceptet om "människans allmänna arvgods" för att fritt tillskansa sig lantsorter och sedan sälja dem tillbaka till samma bondesamhälle för höga kostnader. Utsäde och växtgenetiska resurser ska inte kunna begränsas av privata anspråk eller patent. Bönder måste ha tillgång till sina sorter i genbankerna över hela världen.

4. Frihet för bönderna att byta och marknadsföra utsäde. Eftersom utsäde är en allmän egendom måste frihet att byta utsäde mellan bondesamfund vara en omistlig del av utsädeslagen.

5. Frihet att ha tillgång till "open source"-utsäde. Sådant utsäde är öppet pollinerade sorter som kan reproduceras från år till år och från generation till generation och som kan sparas och återplanteras. Denna kunskapsresurs måste vara fritt tillgänglig och göras åtkomlig för alla odlare. Utsädessystem som inte kan reproduceras av bönder ska inte utvecklas.

6. Frihet från genetiska föroreningar och GMO. Introduktionen av nya sorter måste beakta risken för miljön och andra potentiella skadliga effekter på jordbruket.

7. Frihet för utsädets reproducerbarhet. Utsäde är källan till livets reproduktion och böndernas grundläggande frihet. Produktion av utsäde som inte kan reproducera syftar till att skapa monopol på utsäde och livsmedel. Det måste förbjudas på global nivå.

Läs mer...